shuai S.J.I.N.A.    jiao
HISTOIRE


BIOGRAPHIES/
INTERVIEWS


RESULTATS


EVENEMENTS


COURS


LIENS ET AMIS


NOUS CONTACTER

 ASSOCIATION INTERNATIONALE ET NATIONALE DE
SHUAI JIAO WUSHU JIN BAOSHENG

sifu Wang Wenyong
Stage d'été de Shuai Jiao
avec le grand maître Wang Wenyong